Beskerm jou Idees: Patent Registrasie

Intellectual Property
Home / South Africa / Beskerm jou Idees: Patent Registrasie

Beskerm jou idees en uitvindings deur middel van ‘n patent registrasie. Hierdie eksklusiewe reg word deur ‘n soewereine staat aan ‘n uitvinder verleen in ruil vir die besonderhede van die uitvinding of idee. ‘N Suid-Afrikaanse patent kan verleen word vir enige nuwe uitvinding wat op ‘n vindingryke handeling berus en wat in die handel, nywerheid of landbou aangewend of toegepas kan word.

Nie patenteerbaar nie: Volgens artikel 25(2) word enigiets wat bestaan uit- ‘n ontdekking; ‘n wetenskaplike teorie; ’n wiskundige metode; ‘n letterkundige, dramatiese, musikale of artistieke werk of enige ander estetiese skepping; ‘n skema, reël of metode om ‘n geesteshandeling te verrig, ‘n spel te speel of sake te doen; ‘n program vir ‘n komper; of die voorstelling van inligting, is nie ‘n uitvinding nie en dus nie patenteerbaar nie. Volgens Suid-Afrikaanse praktyk bestaan ‘n patent aansoek uit twee stappe.

Stap 1: Voorlopige patentaansoek
‘n Voorlopige aansoek bied die uitvinder die geleentheid om vir 12 maande die idee of uitvinding te finaliseer en in die mark te toets voordat ‘n volledige patentaansoek ingedien word. ‘n Voorlopige patent aansoek word ook gedoen om die vroegste moontlike datum van indiening te kry. Die datum is belangrik om rede dit die datum is van wat die uiteindelike patent sal prioriteit eis.

Stap 2: Volledige patentaansoek
Die tweede stap is om ‘n volledige patentaansoek in te dien in Suid-Afrika, en/of in elke land waar patent beskerm verlang word. Die volledige patentaansoek moet binne 12 maande na die indiening van die voorlopige aansoek ingedien word om te verhoed dat die voorlopige patent verval. Die volledige patentaansoek sal prioriteit eis van die datum van indiening van die voorlopige patentaansoek. Met ander woorde , die regte wat jou uitvinding of idee beskerm dateer terug na die datum van indiening van jou voorlopige patentaansoek.

Patent en literatuursoektogte

Dit is baie belangrik om ‘n patent soektog te doen voor die indiening van ‘n patentaansoek, om te bepaal of daar soortgelyke uitvindings bestaan. ‘n Patent soektog sal aandui of ‘n uitvinding aan die vereiste van nuutheid voldoen. Hoewel nuutheid nooit werklik bepaal kan word nie, kan ‘n aanduiding van die nuutheid van ‘n uitvinding gekry word deur die uitvoer van patent en literatuursoektogte op verskeie databasisse.