Intellectual Property

South Africa
Smit & Van Wyk Patent, Trademark & Registered Designs

Handelsmerke

Handelsmerke is nie die vrug van die hedendaagse samelewing nie. Dit het reeds jare gelede die gebruik geword om handelsmerke op items te plaas om sodoende die oorsprong van die items aan te dui. Glasware, eetware ensomeer het onderskeidende embleme en of bewoording bevat ten einde die kwaliteit en voorkoms van een vervaardiger van sy mededingers te onderskei. Dit is in gebruik geneem in ‘n tydperk waarin in en uitvoer van produkte baie algemeen begin word het. Mettertyd het daar dan ook verkeie gemeenregtelikhede rondom die regte daaraan verbonde ontstaan wat steeds in die hededaagse samelewing erken word maar wat vandag deur ‘n stel wette, reëls en regulasies beheer word soos onder andere die beperking op onregmatige gebruik en of mededinging.

Die Wet op Handelsmerke nr.194 vir die jaar 1993 in samehang met internasionale ooreenkomste soos GATT word gebruik om vas te stel of die tekens wat gebruik word inderdaad aan die eienaar alleenreg op die gebruik verskaf al dan nie. Seinde dat dit ‘n uitsluitende reg is beteken dit dat mededingers daarom belet word om soortgelyke produkte en ook selfs dienste te laat identifiseer met ‘n ooreenstemmende merk. Daar kan onder meer verder onderskeid getref word tussen: Versamelingsmerke en Waarnemingsmerke. Versamelingsmerke onderskei produkte en dienste van een groep persone van ‘n ander en kan slegs deur groepe geregistreer word soos onder andere plekname.

Waarnemingsmerke dien as sertifisering van oorsprong, gehalte en of standaard van ‘n produk of diens bv. SABS. Ten einde die voordele verbonde aan handelsmerke te kan geniet, moet registrasie plaasvind. Indien u hulp verlang met die registrasieproses kontak ons gerus vir meer inligting.

Home / South Africa / Handelsmerke

What We Can Do For You

South Africa

South Africa

We assist with the filing, prosecution and enforcement of your patent, design, trade mark and plant breeders’ rights in South Africa. Copyright dispute resolution and litigation. Franchise agreements and negotiation. Company registrations. Domain name registration and protection.

Patents in Africa, Trademarks in Africa

File in Africa

Foreign clients who wish to file patent, design and trade mark applications in South Africa and across Africa (including OAPI and ARIPO). Our firm acts as a patent agent as well as a trade mark agent for foreign clients who wish to protect their Intellectual Property in Africa.

World, International Protection

International Protection

Local clients who wish to file and protect patent , design and trade mark applications internationally. Our services include the search, filing and renewal of patents and trade marks in foreign markets such as Australia, China, the United States, Canada, Europe, Japan, etc.

Contact Request

Domain Names

Domain Names

In simple terms, a domain name is the address through which internet users can access a website, for example, www.companyname.co.za or www.companyname.africa or www.companyname.com. Although these...

Common Law Tort of Passing Off

Common Law Tort of Passing Off

A question that inevitably arises is whether unregistered trade marks are afforded protection in South Africa and if so, to what extent. South African trade mark law is hybrid legal system governed...

South Africa

South Africa

The Smit & Van Wyk team of experienced intellectual property attorneys are able to provide legal advice regarding your patents, trade marks and copyright. We are a specialist...