Handelsmerke

Intellectual Property
Home / South Africa / Handelsmerke

Handelsmerke is nie die vrug van die hedendaagse samelewing nie. Dit het reeds jare gelede die gebruik geword om handelsmerke op items te plaas om sodoende die oorsprong van die items aan te dui. Glasware, eetware ensomeer het onderskeidende embleme en of bewoording bevat ten einde die kwaliteit en voorkoms van een vervaardiger van sy mededingers te onderskei. Dit is in gebruik geneem in ‘n tydperk waarin in en uitvoer van produkte baie algemeen begin word het. Mettertyd het daar dan ook verkeie gemeenregtelikhede rondom die regte daaraan verbonde ontstaan wat steeds in die hededaagse samelewing erken word maar wat vandag deur ‘n stel wette, reëls en regulasies beheer word soos onder andere die beperking op onregmatige gebruik en of mededinging.

Die Wet op Handelsmerke nr.194 vir die jaar 1993 in samehang met internasionale ooreenkomste soos GATT word gebruik om vas te stel of die tekens wat gebruik word inderdaad aan die eienaar alleenreg op die gebruik verskaf al dan nie. Seinde dat dit ‘n uitsluitende reg is beteken dit dat mededingers daarom belet word om soortgelyke produkte en ook selfs dienste te laat identifiseer met ‘n ooreenstemmende merk. Daar kan onder meer verder onderskeid getref word tussen: Versamelingsmerke en Waarnemingsmerke. Versamelingsmerke onderskei produkte en dienste van een groep persone van ‘n ander en kan slegs deur groepe geregistreer word soos onder andere plekname.

Waarnemingsmerke dien as sertifisering van oorsprong, gehalte en of standaard van ‘n produk of diens bv. SABS. Ten einde die voordele verbonde aan handelsmerke te kan geniet, moet registrasie plaasvind. Indien u hulp verlang met die registrasieproses kontak ons gerus vir meer inligting.