Smit & Van Wyk Patent, Trademark & Registered Designs

Omskrywing van ‘n Patent

Intellectual Property

‘n Patent behels die toekenning van regte deur ‘n regering aan ‘n uitvinder of sy aangewysde vir ’n gegewe tydperk in ruil vir die bekendmaking van die uitvinding. Die prosedure vir die toekenning van ‘n patent en die voorvereistes vir die toekenning van regte oor die uitvinding wissel na gelang van die regulasies en wette van ‘n betrokke land en internasionale ooreenkomste. Oor die algemeen moet ‘n patent aansoek vergesel word van aansprake wat die uitvinding omskryf en moet die uitvinding nuut, oorspronklik en van industriële, besigheid en of landboukundige nut wees.

Daar is kennisvelde soos besigheidsprosedures wat uitgesluit kan word van die toekenning van regte. Die ekslusiewe reg wat aan die aansoeker verleen word is gewoonlik die reg om die gebruik, ontwerp, verkoop, aanbieding en of invoer van die uitvinding te beperk. Die benaming het sy oorsprong in die Latynse woord “patere” en beteken om beskikbaar te maak vir publieke ondersoek.

Die patent-brief is die dokumentasie wat aan die aansoeker die ekslusiewe regte verleen. Dit behels nie die reg om die uitvinding te gebruik nie, maar eerder die reg om ander uit te sluit van die gebruik daarvan, verkoop, ontwerp, invoer en kommersiële gewin daaruit vir ‘n tydperk van 20 jaar vanaf die die oorsrponklike indieningsdatum. Dit is dus ‘n beperkte eiendomsreg wat ‘n owerheid aan die aansoeker toestaan in ruil vir die bekendmaking van besonderhede van die uitvinding.

Die regte en toegifde kan net soos ander besigheidsregte en eiendom verhandel word. Die eienaar kan dus die regte tot die uitvinding aan ‘n ander party verkoop in ruil vir finansiële vergoeding. In so ‘n geval word die koper dus die eienaar en kan finansieël daaruit baat. Die reg tot gebruik van die uitvinding kan ook deur die eienaar aan ‘n ander party toegeken word in die vorm van ‘n lisensie om die uitvinding kommersieël te kan benut. Die beste manier om ‘n patent in een of meer lande te registreer, is om van ‘n prokureur wat in intellektuele eiendom spesialiseer gebruik te maak om die aansoek te hanteer.

Posted on 23 October 2015
Home / Blog / Omskrywing van ‘n Patent

View our Awards & Listings

MIP IP Stars   WTR   Global Chambers   Lexology  I AM PATENT   WWL

Intellectual Property in South Africa

Smit & Van Wyk deals exclusively with patents, designs, trademarks, copyright and plant breeders’ rights in South Africa. Our team of Intellectual Property attorneys have the knowledge, experience and resources to give expert legal advice regarding your Intellectual Property portfolio. We can assist with the protection, prosecution and enforcement thereof. It is our mission to provide unparalleled service to our treasured clients by developing dynamic solutions which are tailored to suit individual Intellectual Property needs. The key to achieving this lies with our vibrant people, who are eager to go beyond the call of duty.

Patent Attorneys
It is highly recommended that your claims be written by a qualified patent attorney or patent agent. The patent attorneys at Smit & Van Wyk provide a wide range of patent-related services across multiple industries and fields of technologies, including patent drafting, filing and prosecution.

South Africa Intellectual Property
Smit & Van Wyk deals exclusively with patents, designs, trademarks, copyright and plant breeders’ rights in South Africa. Our team of Intellectual Property attorneys have the knowledge, experience and resources to give expert legal advice regarding your Intellectual Property portfolio.

Franchise Attorneys
Franchising legal advice is specialised and differs from other areas of law, thus you need find yourself an attorney that specialises in this specific type of law. Franchise attorneys represent the franchisor, as well as the franchisee. 

PCT National Phase Patents
The PCT National Phase is the second of the two main phases of the PCT procedure. It follows the international phase and consists in the processing of the international application before each Office of (or acting for a Contracting State) that has been designated in the international application.